Christliche Initiative

Welcome to our church. We are an evangelical Christian church. Isus nas voli duboko. Činjenica da smo svi mi zgrešili, odvaja nas od Boga. (Rimlj.3:23; 6: 23). Ipak Bog se brine o Vama, i obezbedio je način da deli njegovu ljubav sa Vama. Hristova ljubav za ljude je bila toliko velika da je On došao […]